е вече тук!

А Вие готови ли сте?

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ В ЗНАНИЕТО:
  • Къде, какви и на какво основание съхранявате, обработвате и трансферирате данни;
  • Как, от кого и съгласно какви процедури се достъпват данните;
  • Какви са съществуващите и потенциални рискове и уязвимости;
  • Как, от кого и съгласно какви процедури се управлява достъпа до данните;
  • Как се управляват промените;
  • Как се опазват и какво е необходимо за да се защитят данните;
  • Каква е необходимата реакция при изтичане на данни;
  • ... и много други.
НИЕ ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ:
 
 
 
 

© 2017 Information Consulting Office Ltd. 

G   D   P   R