top of page

Information

Consulting

Office

Your consultants in Information security, best practices implementation,

Data Privacy Protection

and Compliance.

 

Начало

е вече тук!

А Вие готови ли сте?

Zonta club ICO.jpg
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ В ЗНАНИЕТО:
 • Къде, какви и на какво основание съхранявате, обработвате и трансферирате данни;
 • Как, от кого и съгласно какви процедури се достъпват данните;
 • Какви са съществуващите и потенциални рискове и уязвимости;
 • Как, от кого и съгласно какви процедури се управлява достъпа до данните;
 • Как се управляват промените;
 • Как се опазват и какво е необходимо за да се защитят данните;
 • Каква е необходимата реакция при изтичане на данни;
 • ... и много други.
НИЕ ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Защита на данните

 • Информационна сигурност

 • Обучение

 • Услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Консултации и помощ в подготовката за въвеждане и поддържане на система, осигуряваща съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 "Относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни"

Дейности
Анкета
Важни проекти
Контакти

ВАЖНИ ПРОЕКТИ

       Задължителният Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета унифицира начина, по който се работи с лични данни в 28-те страни в Европейския съюз. Досега фирмите трябваше да се съобразяват с 28 различни регулации и при пробиви бяха заплашени от съдебни дела в 28 различни съдилища. Единната рамка, налагана от Регламент (ЕС) 2016/679, се стреми да защити и интересите на бизнеса, както и правата на гражданите.

       Изискванията към бизнеса са ясни и конкретни, а промените засягат всеки стопански субект, който съхранява и/или обработва данни на физически лица.

       Изпратен по погрешка e-mail, случайно или не, разкрит телефонен указател води до изтичане на лични данни на граждани, а това може да донесе солена глоба, ако гражданин се оплаче в Комисията за защита на личните данни или конкурент, разбрал за проблема, съобщи и се назначи проверка.

       Сериозен мотив са възможните максимални глоби от 10 милиона Евро или 2% от годишния оборот за предходната година при установяване на  несъответствие с изискванията на Регламента и 20 милиона Евро или 4% от годишния оборот за предходната година при регистриране на изтичане на лични данни.

       Промяната се счита за една от най-значимите в Европа за последните 25 години и изисква цялостен преглед, анализ и адаптиране на бизнеса по отношение на начина по-който фирмите съхраняват, обработват и обменят лични данни на европейски граждани.

      Нашата фирма консултира и оказва помощ по времето на всички необходими фази за осигуряване на съответствие с Регламента:

КОНТАКТИ

Можете да се свържете с нас на:

E-mail: office@icobg.eu            гр. София - 1404
Tel:    +359 2 417 1105              бул."България" № 109

Mob: +359 877 551 111            бизнес сграда "Вертиго",

Mob: +359 878 707 989            ет. 1, офис 45

Съобщението е изпратено успешно!

© 2017 - 2022 Information Consulting Office Ltd. 

G   D   P   R

bottom of page